Ankara Tercüme Çeviri

Ankara Tercüme

Tel:0 (312) 419 20 99 - 98

e-mail:infoyed@gmail.com

1

Noter Onaylı Çeviri

Ankara Çeviri, Noter Onaylı Çeviri; Nüfus cüzdanı, pasaport, diploma, öğrenci belgesi,  evlilik cüzdanı, denklik belgesi, transkript, imza sirküleri, vergi levhası,  ticaret sicil gazetesi,  mahkeme kararları, hukuki belgeler,  boşanma kararları, sertifikalar, vasiyetnameler, finansal raporlar, vekaletnameler gibi noter onayı gerektiren belgeler noter yeminli çevirmenler tarafından çevirisi yapılır. Çeviri Ankara, İnfoyed Tercüme Bürosu tarafından kaşelenerek belge üzerine yeminli çevirmenin adı ve tarihi yazılır ve iki nüsha olarak düzenlenir. Noter yeminli çevirmen tarafından yapılan çeviri belgeleri imzası olan notere gönderilerek onaylatılır. Belgenin bir tanesi Noter tarafından saklı tutulur. Onaylanan diğer belge ise müşteriye verilir.

Yeminli Çeviri

Ankara Çeviri, Yeminli Çeviri; Yasal sorumluluk gerektiren bir iştir. Noter yeminli çevirmenler tarafından kaynak dilden hedef dile aslına uygun tercümesi yapılmış, imzalanmış mahkeme kararları, diploma, pasaport, nüfus cüzdanı, ehliyet,  boşanma kararları, evlilik cüzdanı, transkript, tapu belgeleri,  ticari sözleşmeler, patent belgeleri, hukuki belgeler, şirket faaliyet raporu, emeklilik belgeleri, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri gibi belgelerdir. Noter yeminli tercümanların tercüme belgeleri yemin zaptının bulunduğu noter tarafından onaylanmaktadır. Çeviri Ankara, İnfoyed Tercüme Bürosu noter yeminli çevirmenler ile yeminli çeviri hizmeti vermektedir.

Yazılı Çeviri

Ankara Çeviri,  Yazılı Çeviri; Şirket faaliyet raporu, oda sicil kaydı, şirket imza sirküleri, şirket vergi levhası, ticaret sicil gazetesi,  fabrika teknik yazışmaları, fabrika idari yazışmaları, hukuki belgeler, patent başvuru belgeleri, teknik yazışmalar, tıbbi yazışmalar, ehliyet, nüfus cüzdanı, diploma, yüksek lisans tezleri,  doktora tezleri, idari şartname, teknik şartname, tıbbi sunumlar, şirket yönetim kurulu kararları, sigorta poliçeleri, ihale evrakları, hukuk tercümeleri, boşanma davaları, vize evrakları tercümeleri, cihazların kullanma kılavuzu, her türlü ticari yazışmalar, kitap, broşür, sözleşme, web sitesi, finansal raporlar v.b. belgeler Çeviri Ankara, İnfoyed Tercüme Bürosu noter yeminli çevirmenler ile yazılı çeviri hizmeti vermektedir.

Apostil Çeviri

Ankara Çeviri,  Apostil Çeviri; ÖSYM belgesi, diploma, transkript, aile nufus kağıt örneği v.b belgeler önce Kaymakamlık veya Valiliklerce Apostil yaptırılır. Bu belgeler başka bir ülkede yasal olarak kullanılır. 6 Ekim 1961’de yapılan Lahey anlaşması olan ülkeler arasında geçerlidir. Çeviri Ankara, İnfoyed Tercüme Bürosu noter yeminli çevirmenler ile apostil çeviri hizmeti vermektedir.

Teknik Çeviri

Ankara Çeviri, Teknik Çeviri; Otomotiv, inşaat, mimarlık, makine, tarım, gıda, denizcilik, tıp, medikal, tekstil, çevre, kimya, biyoloji, fizik, metalürji, elektronik, uçak alanlarındaki tüm teknik belgelerin tercümeleri, İnşaat makineleri ve cihazlara ait kullanım, fizibilite ve hak ediş raporları, teknik şartnameler, bakım kılavuzları, tıp, medikal, elektronik ve iletişim cihazların broşür ve katalog tercümeleri, teknik şartnameler, sertifikalar, her türlü teknik dokümanlar v.b. belgeler Çeviri Ankara, İnfoyed Tercüme Bürosu noter yeminli çevirmenler ile teknik çeviri hizmeti vermektedir.

Ticari Çeviri

Ankara Çeviri, Ticari Çeviri; Ticari sözleşmeler, faaliyet belgesi,  idari şartnameler, proforma faturalar, gümrük evrakları, fabrika yıllık bilanço raporları, , finansal raporlar,  gelir gider tabloları, ihaleler,  imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, ticari anlaşmalar, ticari belgeler, firma tanıtım yazıları, yazışmalar, distribütörlük anlaşmaları, acentelik anlaşmaları, uluslararası şartnameler, temsilcilik anlaşmaları, ISO, CE belgeleri, ihale dosyaları, ihale şartnamesi, firma tanıtım yazıları, yazışmalar, distribütörlük anlaşmaları, patent, konşimento, sertifikalar, sigorta belgeleri, uluslararası sözleşmeler, şartnameler, taahhütname, ticari teklifler, her türlü ticari yazışmalar, gümrük belgeleri, sertifikalar v.b. belgeler Çeviri Ankara, İnfoyed Tercüme Bürosu noter yeminli çevirmenler ile ticari çeviri hizmeti vermektedir.

Hukuki Çeviri

Ankara Çeviri, Hukuki Çeviri; Mahkeme kararları, hukuki yazışmalar, ihtilaflı sözleşmeler, vekaletnameler, beyannameler, şartnameler, dava dilekçeleri, yönetmelikler, kanunlar,  hukuki   metinler, ihtarname, ihbarname, evlilik belgeleri, insan hakları hukuku,  dış ticaret hukuku,  deniz ticareti hukuku,  fikri ve sınaî haklar,  aile hukuku, Ceza hukuku, telif hukuku,  bankacılık hukuku, adli tıp hukuku,  miras hukuku,  boşanma hukuku, tüketici hukuku,  patent hukuku, gayrimenkul hukuku, medeni hukuku, boşanma davaları v.b. belgeler Çeviri Ankara, İnfoyed Tercüme Bürosu noter yeminli çevirmenler ile hukuki çeviri hizmeti vermektedir.

Tıbbi Çeviri

Ankara Çeviri, Tıbbi Çeviri; Tıp terminolojisi diğer çevirilerden farklıdır. Genel tıp, eczacılık, diş hekimliği, tıp raporları, tıp tezleri, tıp araştırma ve makaleleri, tıp ve eczacılık kuruluşları tanıtım metinleri, broşürler, tıp yazılımları, tıp ve medikal cihazların kullanım ve bakım kılavuzları, tıp uzman raporları, hasta bilgileri, klinik deneyler, analiz ve laboratuvar sonuçları, ilaç patentleri, hasta reçeteleri, prospektüs, MRI, CT, ultrason sonuç raporları, tıbbi yayınlar, kitapçıklar, kılavuzlar, tıbbi ambalaj etiketleri, tıbbi cihaz ve medikal kullanım kılavuzları, tıbbi ve eczacılık ürün ruhsatları, eczacılık patent, lisans belgeleri v.b. belgeler Tercüme Ankara, İnfoyed Tercüme Bürosu noter yeminli çevirmenler ile tıbbi çeviri hizmeti vermektedir.

Sözlü (Ardıl) Çeviri

Ankara Çeviri, Sözlü (Ardıl) Çeviri; Yurtdışı iş gezisi sırasında tercümanlık, hava alanında misafir karşılama, yabancı misafirlerin fabrika ziyaretleri, şirketlerin yemekli toplantıları, şirket yetkililerinin yabancılar ile otelde görüşmeleri, toplantıları, yabancı hastalara refakat hizmetleri, basın toplantıları, yurtdışı telefon görüşmeleri… Sözlü (Ardıl) çeviri hizmetini Ankara İNFOYED Tercüme Ltd.Şti. İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça, Çince, Arapça, Farsça, Japonca ve diğer dillerde noter yeminli çevirmenler tarafından verilmektedir.

Simültane Çeviri

Ankara Çeviri, Simültane Çeviri; Seminer, toplantı, konferans, kongre gibi çok dilli toplantılarda yapılan konuşmaların eş zamanlı olarak konuşma anında çevirmen tarafından yapılan çeviri işlemidir. Toplantı, konferans, kongre, canlı yayınlarda ve basın toplantılarında sıklıkla başvurulan bir çeviri yöntemidir. Çevirmenler, ses yalıtımlı ve en az iki kişilik, aydınlatma ve havalandırma sistemi olan kabinlerde çeviri yapar. Çeviriler konuşmacının 1-2 saniye ardından gelir.

Simültane çeviri hizmetini Ankara İNFOYED Tercüme Ltd. Şti. İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça, Çince, Arapça, Farsça, Japonca ve diğer dillerde noter yeminli çevirmenler tarafından verilmektedir.

Medikal Çeviri

Ankara Çeviri, Medikal Çeviri; Medikal cihazların kullanım kılavuzları, tıp, medikal ve eczacılık kuruluşları broşürleri, medikal kataloglar, tıbbi ürün lisans ve ilaç patentleri, eczacılık ruhsat dosyaları, medikal broşürler, medikal patent ve lisans belgeleri, dahiliye, genel cerrahi, diş hekimliği, göğüs, göz, ortopedi, anestezi, kardiyoloji, endoskopi, patoloji, onkoloji, fizik tedavi alanında kullanılan aletlerin ve cihazların kurulum ve bakım kullanma kılavuzları v.b. belgeler Çeviri Ankara, İnfoyed Tercüme Bürosu noter yeminli çevirmenler ile medikal çeviri hizmeti vermektedir.

Akademik Çeviri 

Ankara Çeviri, Akademik Çeviri; Öğrenci belgesi, transkript, diploma, üniversite başvuruları, denklik belgesi, lisans tezleri, yüksek lisans tezleri, doktora tezleri, tıbbi sunumlar, akademik araştırmalar, ödevler, akademik sunumlar, akademik tezler, bilimsel araştırmalar, akademik makaleler, bilimsel yayınlar, akademik projeler, akademik literatür araştırması, yüksek lisans üniversite başvuru evrakları, bilimsel yayınlar, yüksek lisans üniversite başvuru evrakları v.b. belgeler Çeviri Ankara, İnfoyed Tercüme Bürosu noter yeminli çevirmenler ile akademik çeviri hizmeti vermektedir.

Deşifre Çeviri

Ankara Çeviri, Deşifre Çeviri; Her dilde ve konuda seminer, toplantı, konferans, tanıtım, reklam, promosyon, belgesel dizi, film, görsel ve işitsel içerikler, kaset, DVD, CD, VCD formatında kaydedilmiş mültimedya içeriğin özel teknik cihazlarla ve çeviri uzmanları tarafından deşifre edilerek Word, PDF halinde müşterilerimize teslim ettiğimiz deşifre çeviri hizmetimizdir.

İnfoyed Tercüme Bürosu noter yeminli çevirmenler ile deşifre çeviri hizmeti vermektedir.

Patent Çeviri

Ankara Çeviri, Patent Çeviri; Makine, elektronik, bileşim teknolojileri, ISO belgeleri, patent sertifikası,  tıbbi, medikal araç gereçlerin patent başvuruları,  CE belgeleri, patent tarifnameleri, eczacılık ürünlerine ait patent müracaatları, buluşlara ait patent tercümeleri, marka tescil belgesi, patent tasarım tescil belgesi,  kalite sistem belgesi gibi belgeler Çeviri  Ankara, İnfoyed Tercüme Bürosu noter yeminli çevirmenler ile patent çeviri hizmeti vermektedir. 

Web Sitesi Çeviri 

Ankara Çeviri, Web Sitesi Çeviri; Küreselleşen ticaret dünyasında web siteleri şirketlerin vazgeçilmez parçası haline gelmiştir. Farklı dillerdeki web site ile müşteri kapasiteniz ve kazancınız önemli ölçüde artacaktır. Web siteleri ile farklı dillerde yayın yapılması şirketlerin dünyaya açılan penceresi niteliğindedir. İnternet web sitenizin doğru, hızlı ve güvenilir  şekilde çevirisinin yapılması için bize ulaşabilirsiniz.

Çeviri- Vize İşlemleri

Ankara Çeviri, Çeviri- Vize İşlemleri; Yurtdışı vizesi için gerekli olan vize formu doldurma, vize randevusu alma, diploma, evlilik cüzdanı,  aile nüfus kağıt örneği, maaş bordrosu, sabıka kaydı, transkript, öğrenci belgesi, banka hesapları, ticaret sicil gazetesi, şirket faaliyet belgesi,  imza sirküleri, ticaret oda sicil kaydı, vergi levhası, belgeleri…

İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. alanında uzmanlaşmış noter yeminli çevirmenler ile  Amerika, İspanya, Avustralya, Meksika, Polonya, Fransa, İngiltere, İtalya, Avusturya, Bulgaristan, Kanada, Ukrayna, Rusça, Hollanda, Malta, Finlandiya, İsveç, Norveç, Belçika ve diğer ülkelerin Çeviri Vize İşlemleri hizmeti vermektedir.