Ankara Tercüme Çeviri

Ankara Tercüme

Tel:0 (312) 419 20 99 - 98

e-mail:infoyed@gmail.com

1

Ankara Tercüme Büroları, Kızılay, Çankaya, Bahçelievler, Ostim, Sincan, Çayyolu, Gölbaşı, Ankara Noter Yeminli Tercüme, Ankara Noter Tasdikli Tercüme, Ankara tercüme büroları fiyatları, Ankara Yeminli Tercüme, Ankara Ticari Tercüme, Ankara Sözlü Tercüme, Ankara Finans Tercümesi, Ankara Hukuki Tercüme, Ankara Tıbbi Tercüme, Ankara Akademik Tercüme, Ankara Teknik Tercüme, Ankara Web Sitesi Tercüme, Ankara Simultane Tercüme, YÖK Denklik Belgeleri Tercüme hizmeti verilmektedir..

Ankara Noter Yeminli Tercüme

Ankara Tercüme Büroları, Ankara Noter Yeminli Tercüme; İmza Sirküleri, Vergi Levhası, Mahkeme Kararları, Boşanma Kararları, Mahkeme Yasal Belgeleri, Dava Dilekçe Belgeleri,  İmza Beyannamesi, Sabıka Kaydı, Transkript, Muvafakatname, Nüfus Kayıt Örnekleri, Boşanma Kararı, Temyiz Belgesi, Sabıka Kaydı Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Sözleşmeler,  Diploma, Yüksek Lisans Diploması, Doktora Diploması …Ankara Tercüme Büroları, Kızılay, Çankaya, Bahçelievler, Ostim, Sincan, Çayyolu, Gölbaşı, İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. Ankara  tercüman kadromuz ile müşterilerimize Ankara Noter Yeminli Tercüme Hizmeti vermekteyiz.

Ankara Noter Tasdikli Tercüme

Ankara Tercüme Büroları, Ankara Noter Tasdikli Tercüme; Pasaport, Öğrenci Belgesi, Erasmus Belgesi, Tapu Belgesi, Doğum Belgesi, Bonservis, Sürücü Belgesi, Kimlik Belgesi, Evlilik Cüzdanı, Mahkeme Kararı, İkametgah Belgesi, Taahütname, Hesap Cüzdanı, Verasetname, Vasiyetname, Ölüm Belgesi, Mernis Belgesi, Askerlik Belgesi… Ankara Tercüme Büroları, Kızılay, Çankaya, Bahçelievler, Ostim, Sincan, Çayyolu, Gölbaşı, İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. Ankara  tercüman kadromuz ile müşterilerimize Ankara Noter Tasdikli Tercüme Hizmeti vermekteyiz.

Ankara Yeminli Tercüme

Ankara Tercüme Büroları, Ankara Noter Yeminli Tercüme; Nüfus Cüzdan Tercümesi, Nüfus Kayıt Örneği, Doğum Belgesi, Maaş Bordrosu, Heyet Raporu, İkametgah Belgesi, Kaza Raporu, Sürücü Belgesi, Pasaport, Ehliyet, Evlenme Belgesi, Evlilik Cüzdanı, Sabıka Kaydı Belgesi, Doğum Kayıt Örneği, Faaliyet Belgesi, İmza Sirküleri, Vergi Levhası, Hastane Raporları, Muvafakatname, Vekaletname.. Ankara Tercüme Büroları, Kızılay, Çankaya, Bahçelievler, Ostim, Sincan, Çayyolu, Gölbaşı, İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. Ankara  tercüman kadromuz ile müşterilerimize Ankara Yeminli Tercüme Hizmeti vermekteyiz.

Ankara Ticari Tercüme

Ankara Tercüme Büroları, Ankara Ticari Tercüme; ATO belgesi, imza sirküleri, fabrika dökümanları, proforma faturaları, ihaleler, sözleşmeler, ticari teklifler, şirket tanıtım yazıları, firma katalogları, firma broşürleri, ticari yazışmalar, toplantı tutanakları.. Ankara Tercüme Büroları, Kızılay, Çankaya, Bahçelievler, Ostim, Sincan, Çayyolu, Gölbaşı, İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. Ankara  tercüman kadromuz ile müşterilerimize Ankara Ticari Tercüme Hizmeti vermekteyiz.

Ankara Finans Tercümesi

Ankara Tercüme Büroları, Ankara Finans Tercümesi; Muhasebe Rapor, Gelir Tablosu, Şirket Yatırım Ve Büyüme Raporları -Projeleri, Gümrük Belgeleri, Muhasebe Tabloları, Yıllık Bilançolar, Kar- Zarar Tabloları, Faaliyet Belgeleri, Fizibilite Raporları, Dış Ticaret Belgeleri, Gelir – Gider Tabloları, Faturalar, Finansal Raporlar Fatura, Mali Tablolar, Sigorta Poliçesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Proforma Fatura, Broşür, Muhasebe Evrakları, Mizan, Bilanço, Banka Hesap, Vergi Levhası, Faaliyet Belgesi, İşyeri Ruhsatı,  İhale Şartnameleri, Sigorta Poliçeleri, Uluslararası Taahhütler.. Ankara Tercüme Büroları, Kızılay, Çankaya, Bahçelievler, Ostim, Sincan, Çayyolu, Gölbaşı, İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. Ankara  tercüman kadromuz ile müşterilerimize Ankara Finans Tercümesi Hizmeti vermekteyiz.

Ankara Hukuki Tercüme

Ankara Tercüme Büroları, Ankara Hukuki Tercüme; Boşanma kararları, mahkeme kararları, ihbarname, şirket ana kuruluş sözleşmeleri, vekaletname, vasiyetname, ihtarname, pasaport, kimlik, sabıka kaydı, evlilik cüzdanı, teminat mektubu, distribütörlük sözleşmeleri, yabancı ve yerli mevzuat hukuki belgeler, bayilik sözleşmeleri,  mahkeme belgeleri, adli sicil kaydı, kredi başvuruları, ibraname, kanunlar, kira sözleşmeleri, … Ankara Tercüme Büroları, Kızılay, Çankaya, Bahçelievler, Ostim, Sincan, Çayyolu, Gölbaşı, İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. Ankara  tercüman kadromuz ile müşterilerimize Ankara Hukuki Tercüme Hizmeti vermekteyiz.

Ankara Tıbbi Tercüme

Ankara Tercüme Büroları, Ankara Tıbbi Tercüme; Ankara Tercüme Büroları, Kızılay, Çankaya, İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. konusunda uzman, deneyimli ve uzman doktor noter yeminli tercüman kadrosu ile tıp ve eczacılık kuruluşlarının tanıtım metin ve broşürleri, tıbbi ürün lisans ve patentleri, ilaç patentleri, tıbbi tezler, kardiyoloji, tıbbi araştırmalar, tıbbi cihazlar, tıbbi cihazların kullanma kılavuzları, kulak, burun, boğaz hastalıkları, endoskopi, kalp hastalıkları, göz hastalıkları, dahiliye, hariciye, diş hekimliği, anestezi, üroloji, göğüs hastalıkları, nefroloji, halk sağlığı, travmatoloji, toksikoloji, patoloji uzman raporları, klinik raporları, tıbbi araştırma ve makaleler, uzman doktor raporu, hasta bilgiler, hasta raporları… Ankara Tercüme Büroları, Kızılay, Çankaya, Bahçelievler, Ostim, Sincan, Çayyolu, Gölbaşı, İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. Ankara  tercüman kadromuz ile müşterilerimize Ankara Tıbbi Tercüme Hizmeti vermekteyiz.

Ankara Akademik Tercüme

Ankara Tercüme Büroları, Ankara Akademik Tercüme; Doktora Tezleri, Yüksek Lisans Tezleri, Mezuniyet Belgesi, Ödev, Bitirme Tezi, Tez, Makale, Dönem Ödevi, ÖSYM Giriş Belgesi, , Sosyal Bilimler, Mühendislik, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık Uzmanlık Tezleri, Tasdikname, Transkript Akademik Makaleler, Makale Özetleri… Ankara Tercüme Büroları, Kızılay, Çankaya, Bahçelievler, Ostim, Sincan, Çayyolu, Gölbaşı, İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. Ankara  tercüman kadromuz ile müşterilerimize Ankara Akademik Tercüme Hizmeti vermekteyiz.

YÖK Denklik Belgeleri Tercüme

Ankara Tercüme Büroları, Kızılay, Çankaya, Bahçelievler, Ostim, Sincan, Çayyolu, Gölbaşı, İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. Ankara  tercüman kadromuz Lisans Diploma, Ön Lisans Diploma, Lisans Diploma, Yüksek Lisans Diploma, Doktora Diploma Transkriptleri, Ön Lisans Diploma Transkriptleri, Lisans Diploma Transkriptleri, Yüksek Lisans Diploma Transkriptleri, Doktora Diploma Transkript tercümeleri hizmetini vermekteyiz.

Ankara Teknik Tercüme

Ankara Tercüme Büroları, Ankara Teknik Tercüme; Makine, İnşaat, Fizik, Kimya,  Mimarlık Alanlarında Yazılmış Makaleler, Bilgisayar Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Harita Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği, Makine Mühendisliği Makaleleri, Teknik Kataloglar, Cihaz Kitapçıkları, Teknik Teklif Dosyaları, Teknik Dökümanlar, Cihazların Kullanım Kılavuzları, Teknik Broşürler, Teknik İhale Dosyaları, Teknik Yazışmalar.. Ankara Tercüme Büroları, Kızılay, Çankaya, Bahçelievler, Ostim, Sincan, Çayyolu, Gölbaşı, İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. Ankara  tercüman kadromuz ile müşterilerimize Ankara Teknik Tercüme Hizmeti vermekteyiz.

Ankara Web Sitesi Tercüme

Web sitelerinin hedef dildeki yayınları firmaların ürünleri tanıtması için en ekonomik yoldur. Ankara Tercüme Büroları, Kızılay, Çankaya, Bahçelievler, Ostim, Sincan, Çayyolu, Gölbaşı, İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. Ankara  tercüman kadromuz ile İngilizce, Almanca, Arapça, Rusça, Fransızca dillerinde web siteleri tercümeleri yapılmaktadır.

Ankara Grafik ve Baskı Tercümesi

Ankara Tercüme Büroları, Kızılay, Çankaya, Bahçelievler, Ostim, Sincan, Çayyolu, Gölbaşı, İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. Ankara  tercüman kadromuz ile grafik tasarımını bozmadan, metin tercümeleri tercümesi edilir.

Katalog, Afiş, Poster, Büroşür, Tanıtım Kitapçığı, Teknik Kılavuzlar, Cihaz Kullanma Kılavuzları … Ankara Tercüme Büroları, Kızılay, Çankaya, Bahçelievler, Ostim, Sincan, Çayyolu, Gölbaşı, İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. Ankara  tercüman kadromuz ile müşterilerimize Ankara Grafik ve Baskı Tercümesi Hizmeti vermekteyiz.

Ankara Video, Ses Deşifre Tercüme

Ankara Tercüme Büroları, Ankara Video, Ses Deşifre Tercüme; Video ve ses kayıtları tercüman tarafından metin hale getirildikten sonra müşterinin istediği dile tercümesi işlemidir. Konferans, sunum, tanıtım, toplantı, seminer toplantılarda ses kayıt cihazı ile kayıt alınır. Bu kayıtlar dinlenir ve metin haline getirilir. Daha sonra hedef dile çevirisi yapılır. Ankara Tercüme Büroları, Kızılay, Çankaya, Bahçelievler, Ostim, Sincan, Çayyolu, Gölbaşı, İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. Ankara  tercüman kadromuz ile müşterilerimize Ankara Video, Ses Deşifre Tercüme Hizmeti vermekteyiz.

Ankara Simultane Tercüme

Ankara Tercüme Büroları, Ankara Simultane Tercüme; Simultane tercüme, eş zamanlı (anında yapılan) tercümedir. Simultane tercümede tercüman, konuşmayı kulaklıktan dinlerken, konuşma devam ettikçe konuşmacı ile aynı anda tercüme eder.

Ankara Tercüme Büroları, Kızılay, Çankaya, Bahçelievler, Ostim, Sincan, Çayyolu, Gölbaşı, İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. Ankara  tercüman kadromuz ile İngilizce, Almanca, Arapça, Rusça, Fransızca dillerinde Ankara Simultane Tercüme Hizmeti verilmektedir.

Ankara Sözlü (Ardıl – Konsekütif) Tercüme

Ankara Tercüme Büroları, Ankara Sözlü Tercüme; Tercümanlar, konuşmacıyla aynı ortamda bulunarak, konuşmacı konuşmasının bir kısmını bitirmesinden hemen sonra devreye girer ve konuşmayı tercüme ederek dinleyicilere aktarır. Noter, Nikah, Evlendirme Dairesi, Mahkemeler, Tapu Daireleri… Ankara Tercüme Büroları, Kızılay, Çankaya, Bahçelievler, Ostim, Sincan, Çayyolu, Gölbaşı, İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. Ankara  tercüman kadromuz ile İngilizce, Almanca, Arapça, Rusça, Fransızca dillerinde Ankara Sözlü Tercüme Hizmeti verilmektedir.

Ankara Tercüme Büroları Tercüme Dilleri

Almanca, Arapça, Arnavutça, Azerice, Baskça, Boşnakça, Bulgarca, Çekçe, Çince, Japonca, Endonezce, Ermenice Fince, Flamanca, Lehçe, Portekizce, Sırpça, Slovence, Fransızca, Gürcüce, Hırvatça, Hintçe, Tatarca, Hollandaca, Vietnamca, İbranice, İngilizce, İrlandaca, İspanyolca, İsveçce, İskoçça, İtalyanca, Kazakça, Kırgızca, Korece, Farsça, Galce, Kürtçe, Urduca, Slovakça, Rusça, Yugoslavca, Yunanca, Latince, Macarca, Makedonca, Malayca, Moğolca, Moldovca, Norveçce, Osmanlıca, Özbekçe, Romence, Rumca, Tacikçe, Türkmence, Ukraynaca.. Ankara Tercüme Büroları, Kızılay, Çankaya, Bahçelievler, Ostim, Sincan, Çayyolu, Gölbaşı, İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. Ankara  tercüman kadromuz ile Ankara Tercüme hizmeti vermekteyiz.

Ankara Tercüme Büroları Fiyatları

Ankara tercüme büroları fiyatları, değeri 492 sayılı harçlar kanunu gereği bir sayfa 12 punto yazı karakteri büyüklüğünde, 16-18 satır veya bir sayfa ( boşluksuz 1000 karakter, 160-180 sözcük) üzerinden fiyatlandırırlar.

Ankara tercüme büroları fiyatları 1 sayfa olarak belgelerin konusuna göre de (hukuki, teknik, tıbbi, edebi, ticari v.b.) tercüme fiyatları değişiklikler göstermektedir. Ankara tercüme büroları fiyatları Çince ve Japonca dillerde yüksektir.

Ankara Tercüme Büroları Hizmetleri

Ankara Noter Yeminli Tercüme

Ankara Noter Tasdikli Tercüme

Ankara Yeminli Tercüme

Ankara Ticari Tercüme

Ankara Finans Tercümesi

Ankara Hukuki Tercüme

Ankara Tıbbi Tercüme

Ankara Akademik Tercüme

Ankara Teknik Tercüme

Ankara Sözlü Tercüme

Ankara Web Sitesi Tercüme

Ankara Simultane Tercüme

YÖK Denklik Belgeleri Tercüme

Ankara Grafik ve Baskı Tercümesi

Ankara Video, Ses Deşifre Tercüme