Ankara Tercüme Çeviri

Ankara Tercüme

Tel:0 (312) 419 20 99 - 98

e-mail:infoyed@gmail.com

1

Ankara Yeminli Tercüme

Ankara Yeminli Tercüme, Ankara Tercüme Bürosu, İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. tüm dillerde yeminli tercüme hizmeti sunmaktadır. Ankara yeminli tercüme belgeleri, konusunda uzman ve noterden yeminli tercümanlarımız tarafından tercüme edilen, yasal sorumluluk gerektiren yeminli tercüme hizmeti vermektedir. Ticari sözleşme, kontrat, patent ve lisans belgeleri, mahkeme evrakları, evlilik cüzdanı, aile nüfus kayıt örneği,boşanma belgeleri, diploma, ön lisans diploma, ehliyet, vekaletname, muvafakatname, ihtarname, vasiyetname,AB mevzuatları, tapu…Tercüme Bürosu Ankara, İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. tercümanları ile Ankara yeminli tercüme hizmeti verilmektedir.

Ankara Vize İşlemleri Tercüme

Ankara Vize İşlemleri Tercüme, Ankara Tercüme Bürosu, Konsolosluk ve yurtdışı vize işlemleri için gerekli pasaport, nüfus kayıt örneği, ehliyet, adli sicil belgesi, diploma, vukuatlı aile nüfus kağıt örneği, maaş belgesi, transkript, askerlik belgeleri, tapu, ikametgâh belgesi… Tercüme Bürosu Ankara, İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. tercümanları ile Ankara vize işlemleri tercüme hizmeti verilmektedir.

Ankara Ticari Tercüme

Ankara Tercüme Bürosu, Ankara Ticari Tercüme, ticari sözleşmeler, bankacılık ve finans işlemleri, ticari teklifler, ticari dokümanlar, uluslar arası taahhütler, uluslar arası ihaleler, şirket raporları, şirket fizibilite çalışmaları, şirket toplantı tutanakları, Tercüme Bürosu Ankara, İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. uzman tercümanları tarafından Ankara ticari tercüme hizmeti verilmektedir.

Ankara Teknik Tercüme

Ankara Tercüme Bürosu, Ankara Teknik Tercüme, , teknik şartnameleri, her türlü makine, ekipman, cihaz ve aracın onarım, bakım, kullanma kılavuzları, çeşitli resmi kurumların teknik ihale dokümanları, Tercüme Bürosu Ankara, İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. konusunda yüksek öğrenim görmüş ve kendi branşlarında uzmanlaşmış mühendis tercümanlarımız ileAnkara teknik tercüme hizmeti verilmektedir.

Ankara Hukuki Tercüme

Ankara Tercüme Bürosu, Ankara Hukuki Tercüme, Ticari sözleşme, kontrat, patent ve lisans belgeleri, mahkeme evrakları, evlilik cüzdanı,aile nüfus kayıt örneği,hukuki yazışmalar, kanun, yönetmelikler, boşanma belgeleri, vekaletname, muvafakatname, ihtarname, vasiyetname, vergi evrakları, AB mevzuatları, tapu, mahkeme kararları, ihtilaflı sözleşmeler, , ihtarname, ihbarname, beyannameler, Tercüme Bürosu Ankara, İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. noter yeminli avukat tercümanları tarafından Ankara hukuki tercüme hizmeti vermektedir.

Ankara Akademik Tercüme

Ankara Tercüme Bürosu, Ankara Akademik Tercüme, yüksek lisans bitirme tezleri, lisans ödevleri, doktora tezleri, akademik araştırmalar,  akademik sunumlar, Tercüme Bürosu Ankara, İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. akademisyen tercümanları ileAnkara akademik tercüme hizmeti verilmektedir.

Ankara Web Sitesi Tercümesi

Uluslar arası pazarlarda yer almak için öncelikli olarak hangi ülkeye ihracat yapmayı düşünüyorsanız o dilde web sitesine sahip olmanız gerekir. Tercüme Bürosu Ankara, İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. konularında uzman işletmeci, mühendis tercümanları ile Ankara web sitesi tercüme hizmeti verilmektedir.

Ankara Sözlü Tercüme

Ankara Tercüme Bürosu,  Ankara Sözlü Tercüme, şirket iş görüşmeleri, toplantı, şirket gezileri, mahkeme, noter, tapu dairesi, nikah dairesi, noter huzurunda yapılacak olan vekâletname gibi işlerinizde Tercüme Bürosu Ankara, İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. noter yeminli tercümanları tarafından Ankara sözlü tercüme hizmeti verilmektedir.

Ankara Kitap, Katalog, Broşür, CD, DVD Tercümesi

Bireysel yada kurumsal müşterilerimizin kitap, katalog, broşür ve buna benzer dökümanların başta İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Arapça, Rusça ve diğer dillerde Ankara Kitap, Katalog, Broşür, CD, DVD Tercümesi yapılmaktadır.

CD, DVD ve görsel ya da ses içerikli dosyalarında deşifrelerini ve tercümelerini müşterilerimizin istekleri dillerde, Tercüme Bürosu Ankara, İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. tercümanları ile Ankara Kitap, Katalog, Broşür, CD, DVD Tercüme hizmeti verilmektedir.

Ankara Tıbbi Tercüme

Ankara Tercüme Bürosu, Biyokimya Laboratuvarı, Beyin Tümörü, Beslenme ve Diyetetik, Ağız ve Diş Sağlığı-Diş Hekimliği, Anestezi ve Reanimasyon, Alerji ve İmmünoloji, Anjiyo Ünitesi, Ağrı Polikliniği, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Check-up, Çocuk Cerrahisi, Çocuk Hematolojisi, Çocuk Kardiyolojisi,  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Nefrolojisi, Dahiliye- İç Hastalıkları, Dermatoloji – Cildiye, Endokrinoloji, Enfeksiyon Hastalıkları,  Erişkin ve Pediatrik Kalp Cerrahisi, El Ayak Bakım Merkezi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Gastroenteroloji, Göğüs Cerrahisi, Göğüs Hastalıkları, Göz Hastalıkları, Hemodiyaliz,  Hematoloji, Kadın Hastalıkları, Kalp ve Damar Cerrahisi, Kardiyoloji, Kemik İliği, Kemik ve Eklem Kanseri Cerrahisi, Kulak Burun Boğaz hastalıkları, Laboratuvar Sonuçları, Onkoloji, Mikrobiyoloji,  Nefroloji, Nükleer Tıp Tercümesi, Obezite-Obezite Cerrah, Odiyoloji, Organ Nakli, Ortopedi ve Travmatoloji, Psikiyatri, Psikoloji, Patoloji, Radyasyon Onkolojisi, Radyoloji, Romatoloji, Saç Ekim Ünitesi, Taş Kırma,  Tıbbi Genetik, Tüp Bebek, Uyku Laboratuvarı, Üroloji, Yoğun Bakım Üniteleri, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Nöroloji hastalıkları raporları… Tercüme Bürosu Ankara, İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. doktor tercümanları ile Ankara tıbbi tercüme hizmeti verilmektedir.