Ankara Tercüme Çeviri

Ankara Tercüme

Tel:0 (312) 419 20 99 - 98

e-mail:infoyed@gmail.com

Ankara Tercüme

Ankara Tercüme, Kızılay, Çankaya, Sincan, Tercüme Ankara, Ankara Yeminli Tercüme, Ankara Noter Onaylı Tercüme, Ankara Tıbbi Tercüme, Ankara Hukuki Tercüme, Ankara Sözlü Tercüme, Ankara Ticari Tercüme, Ankara Patent Tercüme, Ankara Web Sitesi Tercüme, Ankara Teknik Tercüme, Ankara Akademik Tercüme, Ankara Vize İşlemleri, İnfoyed Tercüme Bürosu tercümanları ile Ankara Tercüme hizmeti verilmektedir..

Ankara Noter Onaylı Tercüme

Ankara Tercüme, Ankara Noter Onaylı Tercüme; Pasaport, Diploma, Denklik Belgesi,  Ehliyet, Uluslararası Sözleşmeler, Şirket Faaliyet Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri, Vergi Levhası, Lisans Ve Yüksek Lisans Diplomaları, Nüfus Cüzdanı, Evlilik Cüzdanı, Transkript, Mahkeme Kararları, Boşanma Kararları, Vekaletname, Hastane Raporları.. Noter onayı gerektiren bu belgeler noter yeminli tercümanlar tarafından tercümesi yapılır. Tercüme Ankara, İnfoyed Tercüme Bürosu tarafından kaşelenir, belge üzerine yeminli tercümanın adı yazılır ve iki nüsha olarak düzenlenir. Noter yeminli tercüman tarafından yapılan tercüme belgeleri imzası olan notere gidilir ve onaylatılır. Belgenin bir tanesi Noter tarafından saklı tutulur. Onaylanan diğer belge ise müşteriye verilir. Ankara Tercüme, Kızılay, Çankaya, Sincan, İnfoyed Tercüme Bürosu noter yeminli tercümanları ile Ankara Noter Onaylı Tercüme hizmeti vermektedir.

Ankara Yeminli Tercüme

Ankara Tercüme, Ankara Yeminli Tercüme; Yasal sorumluluk gerektiren tercüme hizmetimizdir. Ankara Noter yeminli tercümanlar tarafından kaynak dilden hedef dile aslına uygun tercümesi yapılmış,  imzalanmış, Mahkeme Kararları, Diploma, Pasaport, Ehliyet,  Boşanma Kararları, Nüfus Cüzdanı, Evlilik Cüzdanı, Aile Nüfus Kağıt Örneği, Transkript, Tapu Belgeleri,  Ticari Sözleşmeler, Patent Belgeleri, Hukuki Belgeler, Şirket Faaliyet Raporu, Emeklilik Belgeleri, Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri, Vergi Levhası gibi belgelerdir. Ankara Noter yeminli tercümanların tercüme belgeleri yemin zaptının bulunduğu noter tarafından onaylanmaktadır. Ankara Tercüme, Kızılay, Çankaya, Sincan, İnfoyed Tercüme Bürosu noter yeminli tercümanları ile Ankara Yeminli Tercüme hizmeti vermektedir.

Ankara Noter Tasdikli Tercüme

Ankara Tercüme, Ankara Noter Tasdikli Tercüme; Kimlik, Evlilik Cüzdanı, Mahkeme Kararı, İkametgah, Taahütname, Hesap Cüzdanı, İmza Sirküleri, Beyanname, Mahkeme Kararı, Muvafakatname, Ehliyet, Nüfus Kayıt Örneği, Nüfus Cüzdanı, Adli Sicil Belgesi.. Ankara Tercüme, Kızılay, Çankaya, Sincan, İnfoyed Tercüme Bürosu noter yeminli tercümanları ile Ankara Noter Tasdikli Tercüme Hizmeti vermektedir.

Ankara Yazılı Tercüme

Ankara Tercüme,  Ankara Yazılı Tercüme;  İdari Şartnameler, Nüfus Cüzdanı, Kimlik, Transkript, Diploma, Teknik Şartnameler, Hukuki Belgeler, Patent Başvuru Belgeleri, Teknik Yazışmalar, Ticari Yazışmalar, Ehliyet, Yüksek Lisans Tezleri, Doktora Tezler, Denklik Belgeleri, Sunumlar, Şirket Faaliyet Raporu, Oda Sicil Kaydı, İmza Sirküleri, Vergi Levhası, Ticaret Sicil Gazetesi, Medikal Cihazların Kullanma Kılavuzları, Ticari Yazışma, İhale Evrakları, Hukuk Tercümeleri, Boşanma Davaları, Vize Belgeleri Tercümeleri, Tıbbi,  Kitap, Broşür, Dergi, Hikaye, Roman, Akreditif, Sözleşme, Web Sitesi, Finansal Raporlar, Hasta Raporları, Proforma Fatura, Gümrük Belgeleri… Ankara Tercüme, Kızılay, Çankaya, Sincan, İnfoyed Tercüme Bürosu noter yeminli tercümanları ile Ankara Yazılı Tercüme hizmeti vermektedir.

Ankara Apostil Tercüme

Ankara Tercüme,  Ankara Apostil Tercüme;  ÖSYM Belgesi, Mezuniyet Belgesi, Diploma, Transkript, Aile Nüfus Kağıt Örneği, Evlilik Cüzdanı, Pasaport.. Önce Kaymakamlık veya Valiliklerce Apostil yaptırılır. Bu belgeler 6 Ekim 1961’de yapılan Lahey anlaşması olan ülkeler arasında geçerlidir. Ankara Tercüme, Kızılay, Çankaya, Sincan, İnfoyed Tercüme Bürosu noter yeminli tercümanları ile Ankara Apostil Tercüme Hizmeti vermektedir.

Ankara Ticari Tercüme

Ankara Tercüme, Ankara Ticari Tercüme; Ticari Sözleşmeler, Faaliyet Belgesi, İdari Şartnameler, İmza Sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi,  Ticari Anlaşmalar, Ticari Dokümanlar, Fizibilite Raporları, Kar- Zarar tabloları, Dış Ticaret Belgeleri, Ticari Belgeler, Acentelik Anlaşmaları, Uluslar Arası Şartnameler, Marka,  Temsilcilik Anlaşmaları, Proforma, İhale Dosyaları, İhale Şartnamesi, Konşimento, Patent, Taahhütname, Sertifikalar, Ticari Teklifler,  Sigorta Belgeleri, Uluslararası Sözleşmeler,  İdari Şartnameler.. Ankara Tercüme, Kızılay, Çankaya, Sincan, İnfoyed Tercüme Bürosu tercümanları ile Ankara Ticari Tercüme Hizmeti vermektedir.

Ankara Teknik Tercüme

Ankara Tercüme, Ankara Teknik Tercüme;  Teknik Şartnameler, Her Türlü Makine, Teçhizat Ve Cihazların Bakım Ve Kullanma Kılavuzları, TSE Belgesi, ISO-CE Belgeleri, Makine Ve Cihazların Broşürleri, Katalogları, Teknik İhale Evrakları, İnşaat, Otomobil,  Deniz, Hava Ulaşım Araçları, Tekstil Makineleri, Motor, Mimarlık,  Madencilik, Makine, Kimya, Elektronik Mühendisliği Metinleri, Tıp, Medikal, Cihazların Teknik Dokümanları, Fabrika Makine Kurulumları, Teknik İhale Şartnameler.. Ankara Tercüme, Kızılay, Çankaya, Sincan, İnfoyed Tercüme Bürosu tercümanları ile Ankara Teknik Tercüme Hizmeti vermektedir.

Ankara Hukuki Tercüme

Ankara Tercüme, Ankara Hukuki Tercüme; Mahkeme Kararları, Kanun Ve Yönetmelikler, Patent Başvuruları, Hukuki Yazışmalar, Sözleşmeler, İhbarname, Mahkeme Kararları, Medeni Hukuku, Boşanma Davaları, Hukuki Belgeler, İhtarname, Sigorta Hukuku, Vergi Hukuku, Borçlar Hukuku, Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku, Kamu Hukuku,  Ticaret Hukuku, İhale Hukuku, İcra Hukuku, İdare Hukuku, İflas Hukuku İmar Hukuku, İş Hukuku Belgeleri.. Ankara Tercüme, Kızılay, Çankaya, Sincan,  İnfoyed Tercüme Bürosu noter yeminli tercümanları ile Ankara Hukuki Tercüme Hizmeti vermektedir.

Ankara Tıbbi Tercüme

Ankara Tercüme, Ankara Tıbbi Tercüme; Tıp Kitapları, Laboratuvar Testleri, Tıbbi Kitaplar, Tıbbi Akademik Makaleler, Tıp Araştırma Yazıları, Hasta Raporları, Tıp Uzmanlık Tezleri, Tıp Öğrenci Ödevleri, Adli Tıp Raporları, Tahliller, Tıbbi Ürün Lisansları, Tanıtım Broşürleri, Reçeteler, Sağlık Raporları, Tıp Cihazları Patent Başvuruları, Tıbbi Analiz Raporları, Anestezi, Dahiliye, Göğüs Hastalıkları, Travmatoloji, Üroloji, Endokrinoloji, Endoskopi, Göz Hastalıkları, Halk Sağlığı, Kardiyoloji, Mikrobiyoloji, Ortopedi Ve Patoloji Tıbbi Ürün Lisans Ve Patentleri, Tip İnceleme Sertifikaları, Prospektüsler, Tıbbi Makaleler, Patoloji Raporları, Tıbbi Yazışmalar, Hastane Uzman Raporları.. Ankara Tercüme, Kızılay, Çankaya, Sincan, İnfoyed Tercüme Bürosu noter yeminli tercümanları ile Ankara Tıbbi Tercüme Hizmeti vermektedir.

Ankara Medikal Tercüme

Ankara Tercüme, Ankara Medikal Tercüme; Medikal Cihazların Kullanım Kılavuzları, Tıp, Medikal Ve Eczacılık Kuruluşlarının Tanıtım Metin Ve Broşürleri, Tıp, Medikal Patent Ve Lisans Belgeleri, Üroloji, Kulak, Burun, Boğaz, Genel Cerrahi, Diş Hekimliği, Göğüs, Göz, Ortopedi, Anestezi, Kardiyoloji, Endoskopi, Patoloji Tıbbi Cihazların Bakım Ve Kullanma Kılavuzları, Medikal Kataloglar, Medikal Broşürler,  Medikal Ürün Lisans Ve İlaç Patentleri, Eczacılık Ruhsat Dosyaları, Prospektüsler, Medikal Kataloglar, Medikal Broşürler.. Ankara Tercüme, Kızılay, Çankaya, Sincan, İnfoyed Tercüme Bürosu noter yeminli tercümanları ile Ankara Medikal Tercüme Hizmeti vermektedir.

Ankara Akademik Tercüme

Ankara Tercüme, Ankara Akademik Tercüme; Yurtdışı Yüksek Lisans Başvuruları Ve Yurtdışı Doktora Başvuruları Belgeleri, Yurtdışı Üniversite Başvuruları, Yurtdışı Üniversite Kabul Belgesi, Öğrenci Belgesi, Transkript, Diploma, Denklik Belgesi, Akademik Araştırmalar, Ödevler, Akademik Sunumlar, Akademik Tezler, Bilimsel Araştırmalar, Tıbbi Sunumlar, Bilimsel Yayınlar, Akademik Makaleler, Tıp Makaleleri, Bilimsel Yayınlar, Akademik Projeler, Akademik Literatür Araştırması.. Ankara Tercüme, Kızılay, Çankaya, Sincan, İnfoyed Tercüme Bürosu tercümanları ile Ankara Akademik Tercüme Hizmeti vermektedir.

Ankara Deşifre Tercüme

Ankara Tercüme Kızılay, Ankara Deşifre Tercüme; Her dilde ve konuda Toplantı, Sunum, Konferans, Seminer, Reklam, Tanıtım, Promosyon, Belgesel Dizi, Film.. CD, VCD, DVD formatında kaydedilmiş mültimedya içerikleri deşifre edilerek Word, PDF halinde müşterilerimize teslim ederiz. Ankara Tercüme, Kızılay, Çankaya, Sincan, İnfoyed Tercüme Bürosu tercümanları ile Ankara Akademik Tercüme Hizmeti vermektedir.

Ankara Sözlü (Ardıl) Tercüme

Ankara Tercüme, Ankara Sözlü (Ardıl) Tercüme; Yurtdışı iş gezisi sırasında tercümanlık, hava alanında misafir karşılama- uğurlama, yabancı misafirlerin fabrika ziyaretleri, şirketlerin yemekli toplantıları, şirket yetkililerinin yabancılar ile otelde görüşmeleri, toplantıları, yabancı hastalara refakat hizmetleri, basın toplantıları, yurtdışı telefon görüşmeleri… Ankara Tercüme, Kızılay, Çankaya, Sincan,  İnfoyed Tercüme Bürosu tercümanları ile Ankara Sözlü (Ardıl) Tercüme Hizmeti vermektedir.

Ankara Simültane Tercüme

Ankara Tercüme, Ankara Simültane Tercüme; Özellikle çok dilli toplantılarda (konferans, kongre, seminer v.b.) tercih edilir. Simültane tercüme, tercümanlar tarafından sunulan eş zamanlı yapılan tercüme hizmetidir. Konuşmalar simultane tercüme ile dinleyicilere aynı anda birçok tercüman tarafından birçok dilde aktarılabilmektedir. Tercümanlar simültane tercüme hizmeti verirken özel ses sistemleri ve kabinleri kullanırlar. Dinleyiciler kendi bildikleri dilde konuşmaları eş zamanlı olarak dinleyebilirler.

Ankara Tercüme, Kızılay, Çankaya, Sincan, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça, Çince, Arapça, Farsça, Japonca, Çince ve diğer dillerde tercümanlarımız ile Ankara Simültane Tercüme Hizmeti verilmektedir.

Ankara Patent Tercüme

Ankara Tercüme Kızılay, Ankara Patent Tercüme; Makine, elektronik, bileşim teknolojileri, tıbbi, medikal araç gereçlerin patent başvuruları,  CE belgeleri, ISO belgeleri, patent sertifikası, patent tarifnameleri, eczacılık ürünlerine ait patent müracaatları, buluşlara ait patent tercümeleri, marka tescil belgesi, patent tasarım tescil belgesi,  kalite sistem belgesi.. Ankara Tercüme, Kızılay, Çankaya, Sincan, İnfoyed Tercüme Bürosu noter yeminli tercümanları ile Ankara Patent Tercüme Hizmeti vermektedir.

Ankara Web Sitesi Tercümesi

Ankara Tercüme, Web Sitesi Tercümesi; Web siteniz ile dünyanın birçok ülkelerinde firmanızı tanıtmak ve uluslararası piyasalarda ürünlerinizi pazarlamak istiyorsanız o ülkelerin dillerinde web sitenizi yayınlamanız gerekir. Farklı dillerde web siteniz ile müşteri kapasiteniz ve kazancınız önemli ölçüde artacaktır. Web sitesi ürün detaylarının çok iyi tercüme edilmesi önemlidir. Her internet sitesinin ayrı konuları olduğundan yapılan internet sitesi tercümelerin de sitenize uygun olarak sunulması gerekir. Ankara Tercüme, Kızılay, Çankaya, Sincan, İnfoyed Tercüme Bürosu noter yeminli tercümanları ile Ankara Web Sitesi Tercümesi Hizmeti vermektedir.

Ankara Vize İşlemleri

Ankara Tercüme Vize İşlemleri; Yurtdışı Vizesi İçin Gerekli Olan Vize Formu Doldurma, Vize Randevusu Alma, Diploma, Evlilik Cüzdanı,  Kimlik Belgesi, Aile Nüfus Kağıt Örneği, Maaş Bordrosu, Sabıka Kaydı, Transkript, Öğrenci Belgesi, Banka Hesapları, Ticaret Sicil Gazetesi, Şirket Faaliyet Belgesi,  İmza Sirküleri, Ticaret Oda Sicil Kaydı, Vergi Levhası, Vukuatlı Aile Nüfus Kağıt Örneği.. İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. yeminli tercümanları ile Amerika, İspanya, Avustralya, Meksika, Portekiz, Polonya, Fransa, İngiltere, İtalya, Avusturya, İsviçre, Bulgaristan, Kanada, Ukrayna, Rusça, Hollanda, Malta, Çin, Finlandiya, İsveç, Norveç, Belçika, İrlanda ve diğer ülkelerin Ankara Vize İşlemleri Hizmeti vermektedir.

Ankara, Kızılay, Çankaya, Çay Yolu, Balgat, Ümit Köy, Çamlıdere, Birlik, Çamlık, Ostim, Oran, Bilkent, Etlik, Eryaman, Ulus, Güdül, Nallıhan, Polatlı, Bala, Beypazarı, Altındağ, Ayaş, Haymana, Kalecik, Sincan, Mamak, Kazan, Altındağ, Şereflikoçhisar, Yüzüncü Yıl, Demet Evler, Etimesgut, Yıldız, Yeni Mahalle, Keçiören, Çubuk, Elmadağ, Kızılcahamam, Evren, Gölbaşı, ilçelerinde Ankara Tercüme, İnfoyed Tercüme Bürosu noter yeminli tercümanları ile Ankara Patent Tercüme Hizmeti vermektedir..

Afyonkarahisar, Ağrı, Balıkesir, Bartın, Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Batman, Yozgat, Karaman, Bolu, Diyarbakır, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Düzce, Kocaeli, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Burdur, Samsun, Gümüşhane, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Siirt, Kırşehir, Kilis, Sinop, Sivas, Konya, Şanlıurfa, Trabzon, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Hakkari, Hatay, Tunceli, Uşak, Van, Zonguldak Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Sakarya, Karabük, Yalova, Kastamonu, Kars, Kayseri, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Kırıkkale, Kırklareli, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize şehirlerinde Ankara Tercüme, Kızılay, Çankaya, İnfoyed Tercüme Bürosu, Ankara Tercüme Hizmeti vermektedir.