0312 419 20 99

0312 419 20 98

[email protected]

Ankara Almanca Tercüme

Ankara Almanca Tercüme

Ankara Tercüme Bürosu,  Ankara Almanca Yeminli Tercüme, Noter Yeminli Tercüme, Tıbbi Tercüme,  Hukuki Tercüme, Akademik Tercüme,  Ticari Tercüme, Teknik Tercüme, Deşifre Tercüme,  Edebi Tercüme, Medikal Tercüme, Ankara Almanca Sözlü (Ardıl) Tercüme, Simültane Tercüme,  Sanatsal ve Bilimsel Tercüme,  Web Sitesi Tercüme… İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. profesyonel Ankara Almanca tercüman kadromuzla müşterilerimize hızlı, doğru ve uygun fiyatla Ankara Almanca tercüme hizmeti vermekteyiz.

Her konuda Almanca tercüme metinleri Noter, Valilik, Kaymakamlık, Konsolosluk tasdik hizmetleri de İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. çalışanları tarafından sizin adınıza resmi daire işlemleri takip edilmektedir.

Ankara Almanca Yeminli Tercüme

Almanca lisans diploması, Almanca lise diploması, Almanca doktora diploması, Almanca öğrenci belgesi, Almanca diploma, Almanca transkript, Almanca emeklilik belgeleri, Almanca SGK belgeleri, Almanca ehliyet, Almanca lisans transkript, Almanca doktora transkript belgeleri…İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. profesyonel Ankara Almanca tercüman kadromuzla Almanca yeminli tercüme hizmeti vermekteyiz.

Ankara Almanca Noter Yeminli Tercüme

Almanca doğum belgesi, Almanca evlilik belgesi, Almanca ikametgah belgesi, Almanca defin belgesi, Almanca hastane raporları, Almanca boşanma kararları, Almanca nüfus belgesi, Almanca pasaport belgesi, Almaca yerleşim belgesi… Ankara Almanca Tercüme, İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. profesyonel Ankara Almanca tercüman kadromuzla Almanca noter yeminli tercüme hizmeti vermekteyiz.

Ankara Almanca Web Sitesi Tercüme

Firmaların web siteleri dünyaya açılan penceresidir. Müşterilerinizi ve sitenize yapılan ziyaretçi sayısını artırmak ve ürünlerinizin tanıtımınızı tüm dünyaya yayınlayıp uluslararası firmalar ile iş birliği yapabilirsiniz. Ankara Almanca Tercüme, İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. profesyonel Ankara Almanca tercüman kadromuzla Ankara Almanca web sitesi tercüme hizmeti vermekteyiz.

Ankara Almanca Edebi Tercüme

Amanca şiir, hikaye, senaryo, edebi kitaplar, roman tercümeleri hizmeti verilmektedir.

Ankara Simültane Almanca Tercüme

Ankara simültane Almanca tercüme (eş zamanlı) anında sözlü tercüme yapıldığı hizmetimizdir.  Ankara Almanca simültane tercüme için gerekli olan kabin, mikrofon ve kulaklık sistemi gibi teknik teçhizatlar şirketimizce karşılanır.  Ankara Almanca Tercüme,  İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. profesyonel Ankara Almanca tercüman kadromuzla Ankara simültane Almanca tercüme hizmeti vermekteyiz.

Ankara Almanca Sözlü (Ardıl) Tercüme

Ankara Almanca Tercüme, Akademik,  Ticari,  Teknik,  Hukuki,  Deşifre, Edebi, ıbbi,  Medikal alanlarında İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. profesyonel Ankara Almanca tercüman kadromuzla Ankara Almanca sözlü (ardıl) tercüme hizmeti veriyoruz.

Ankara Almanca Deşifre Tercüme

Ankara Tercüme, Ankara Almanca Deşifre Tercüme: Video ve reklam filmlerinin ya da toplantıda alınan ses kayıtları önce yazılı hale getirilir, Daha sonra Word ortamında deşifre edilir.  Almanca Tercüme Ankara, İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. profesyonel Ankara Almanca tercüman kadromuzla Ankara Almanca deşifre tercüme hizmeti veriyoruz.

Ankara Almanca Apostil Tercüme

Ankara Tercüme, Ankara Almanca Apostil Tercüme: Almanca diploma tercüme,  Almanca transkript tercüme,  Almanca ehliyet tercüme, Almanca mahkeme kararları tercüme, Almanca aile nüfus kağıt örneği tercüme gibi bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir. Apostil’in kuralları 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Anlaşması ile tespit edilmiştir. Apostil kuralları yalnızca Lahey Konferansı’na üye veya taraf ülkeler arasında geçerlidir.

Ankara Almanca Teknik Tercüme

Almanca teknik kitaplar tercüme, Almanca teknik dergiler tercüme, Almanca teknik metinler tercüme, Almanca teknik şartnameler tercüme, Almanca CE belgeleri tercüme, Almanca teknik fabrika kurulum belgeleri tercüme, Almanca kataloglar tercüme, Almanca broşürler tercüme, Almanca teknik cihazların kullanım kılavuzları tercüme,  Almanca teknik yazışmalar…  Ankara Almanca Tercüme , İnfoyed Tercüme Ltd. Şti.  profesyonel Ankara Almanca tercüman kadromuzla Ankara Almanca Teknik Tercüme hizmet veriyoruz.

Ankara Almanca Tıbbi Tercüme

Almanca adli tıp raporu, Almanca tıbbi yayınlar, Almanca bilimsel makaleler, Almanca hasta reçeteleri, Almanca uzman doktor raporları, Almanca hasta bilgileri, Almanca sağlık raporları, Almanca tahlil sonuçları, Almanca tıbbi araç ve gereçlerin kullanım kılavuzları, Almanca tıp kongre sunumları, Almanca tıp kitapları, Almanca yurtdışı makaleler, Almanca doktora tezleri… Ankara Tercüme Bürosu,, Ankara Almanca Tercüme , İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. profesyonel Ankara Almanca doktor tercüman kadromuzla Ankara Almanca tıbbi  tercüme hizmeti veriyoruz.

Ankara Almanca Medikal Tercüme

Ankara Almanca Tercüme: Almanca ilaç katalogları, Almanca ilaç patentleri, Almanca ilaç prospektüsleri, Almanca ilaç tanıtımları, Almanca medikal yayınlar, Almanca medikal araç-gereçlerin kullanım kılavuzları, Almanca medikal ürünlerin patent başvuruları.. Ankara Tercüme Bürosu, Almanca Tercüme Ankara, İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. profesyonel Ankara Almanca tercüman kadromuz ile  Ankara Almanca medikal tercüme hizmeti veriyoruz.

Ankara Almanca Hukuki Tercüme

Ankara Almanca Tercüme:, Almanca hukuki yazışmalar, Almanca hukuki sözleşmeler, Almanca uluslararası anlaşmalar, Almanca dava dilekçeleri, Almanca vekaletname, Almanca ölüm belgesi, Almanca kanun ve yönetmelikler, Almanca mahkeme kararları, Almanca vekâletnameler, Almanca beyannameler, Almanca patent sözleşmeleri, Almanca ihbarname, Almanca ihtarname, Almanca AB İnsan hakları kararları… Almanca Tercüme Ankara, İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. profesyonel Ankara Almanca avukat tercümanlarımız ile Almanca hukuki tercüme hizmeti veriyoruz.

Ankara Almanca Akademik Tercüme

Almanca diploma, Almanca pasaport, Almanca öğrenci belgeleri, Almanca transkriptler, Almanca YÖK denklik belgeleri, Almanca yüksek lisans başvuruları, Almanca doktora başvuruları, Almanca ödevler, Almanca akademik araştırmalar, Almanca akademik makaleler… Ankara Tercüme Bürosu, Ankara Almanca Tercüme , İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. profesyonel Ankara Almanca akademisyen tercüman kadromuzla  Almanca akademik tercüme hizmeti veriyoruz.

Ankara Almanca Ticari Tercüme

Ankara Almanca Tercüme,  Almanca ticari yazışmalar, Almanca acente sözleşmeleri, Almanca idari şartnameler, Almanca distribütörlük sözleşmeleri, Almanca şirket toplantı tutanakları, Almanca şirket vergi levhası,  Almanca şirket ticaret sicil gazetesi, Almanca şirket imza sirküleri, Almanca proforma fatura, Almanca ihale dosyaları, Almanca sigorta belgeleri, Almanca poliçeler, Almanca gelir tablosu, Almanca beyanname, Almanca konşimento belgeleri… Ankara Tercüme Bürosu, Almanca Tercüme Ankara, İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. profesyonel Ankara Almanca tercüman kadrosu ile  Almanca Ticari tercüme hizmeti veriyoruz.