0312 419 20 99

0312 419 20 98

[email protected]

Ankara Tercüme Bürosu

Ankara Tercüme Bürosu, Ankara Yeminli Tercüme, Ankara Noter Onaylı Tercüme, Ankara Noter Tasdikli Tercüme, Ankara Yazılı Tercüme, Ankara Teknik Tercüme, Ankara Ticari Tercüme, Ankara Tıbbi Tercüme, Ankara Hukuki Tercüme, Ankara Finansal Tercüme, Ankara Web Sitesi Tercümesi hizmeti tüm dillerde verilir.

Ankara Yeminli Tercüme

Öğrenci Belgesi, Lise Diploması, Üniversite Diploması, Tez, ÖSYM Sonuç Belgesi, ÖSYM Giriş Belgesi, Transkript, Pasaport, Aile Nüfus Kayıt Örneği, İkametgâh İlmühaberi, Doğum Belgesi, Nüfus Cüzdanı, Evlilik Cüzdanı, Maaş Bordrosu, Banka Hesap Cüzdanı, Vergi Levhası, Ticari Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi, Ticaret Odası Belgesi, İmza Sirküleri… Ankara Tercüme, Ankara Tercüme Bürosu yeminli tercüme hizmeti verilmektedir.

Ankara Noter Onaylı Tercüme

Formül A doğum belgesi, diplomalar, aile nüfus kayıt örnekleri, pasaport, adli sicil belgeleri, transkriptler, askerlik durum belgeleri, ikametgâh belgeleri, tıbbi, hukuk, medikal, ticari, ekonomi belgeleri… Ankara tercüme bürosu, Ankara noter onaylı tercüme hizmeti verilmektedir.

Ankara Noter Tasdikli Tercüme

Resmi kuruluşlara verilmek üzere Formül B evlilik belgesi, diploma, öğrenci belgesi, transkript, evlilik cüzdanı, Faaliyet Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Formül A doğum belgesi, Maaş Bordrosu, Formül C ölüm belgesi… Ankara tercüme bürosu, İnfoyed yeminli tercüme bürosu,  noterde yemin zaptı bulunan yeminli tercümanlarımız tarafından kaşelenmiş, imzalanmış tercüme, çevirilerinin notere tasdik ettirme işlemidir. Noter tasdik işlemini ücretli yapar.

Müşterilerimizin isteklerine göre tercüme, çeviri belgelerinin noter tasdiki ve apostil (kaymakamlık / valilik ) işlemleri de İnfoyed Tercüme Bürosu tarafından sizin adınıza yapılmaktadır.

Ankara tercüme bürosu, Ankara noter tasdikli tercüme hizmeti verilmektedir.

Ankara Yazılı Tercüme

Ticari, teknik, tıbbi, hukuki, akademik, edebi içerikli metinlerinizi konularında uzman noter yeminli tercümanlarımızca yazılı metin tercüme yapılmaktadır.

Ankara Teknik Tercüme

Teknik şartnameler, her türlü makine, kimya, elektronik, madencilik, otomotiv, katalog, el kitabı, broşür gibi evraklar, fabrika kurulumları dökümanları, tıbbi, medikal ekipman ve cihazlar, iş makinaları kullanma kılavuzları, teknik ihale dokümanları… Ankara Tercüme, Ankara Tercüme Bürosu konularında uzman mühendis tercümanlarımızla teknik tercüme hizmetini vermekteyiz.

Ankara Ticari Tercüme

Ticaret sicil gazetesi, bilanço, fatura, maaş bordrosu, şirket faaliyet belgesi, vergi levhası, ticari yazışma belgeleri, ihale dosyası, ortaklık sözleşmesi, uluslararası sözleşmeleri… Ankara Tercüme, Ankara Tercüme Bürosu konularında uzman işletme, ekonomi tercümanlarımızla ticari tercüme hizmetini vermekteyiz.

Ankara Tıbbi Tercüme

Göz hastalıkları, dahiliye, kalp hastalıkları, diş hekimliği, anestezi, kardiyoloji, patoloji ortopedi travmatoloji, halk sağlığı, uzman doktor raporu, Tıp cihazları Teknik Şartnameler, Tıp Araştırma ve makaleleri, Tıbbi Cihazlar ve Tıbbi Cihazların Kullanma Kılavuzları, Tıp kuruluşlarının tanıtım metin ve broşürleri, Sağlık raporu, Hasta Bilgileri, İlaç Prospektüsleri, Uzman doktor raporları…. Ankara Tercüme, Ankara Tercüme Bürosu konularında uzman doktor tercümanlarımızla tıbbi tercüme hizmetini vermekteyiz.

Ankara Hukuki Tercüme

Mahkeme Kararları Tercüme, Avukatlık Sözleşmesi Tercüme, Vekaletname Tercüme, Boşanma Kararı Tercüme, Dava Dilekçesi Tercüme, Sözleşmeler Tercüme, İddianameler Tercüme, İtilaflı Sözleşmeler Tercüme, Ödeme ve İcra Emri Tercüme, Beyannameler Tercüme, Tenfiz Kararları Tercüme, Patent Başvurusu Tercüme, Hukuki, Adli Yazışmalar Tercüme, İfşa Etmeme Sözleşmesi Tercüme, Kanun ve Yönetmelik Tercüme, Tahkim Kararları Tercüme, Evlilik Sözleşmeleri Tercüme… Ankara Tercüme, Ankara Tercüme Bürosu konularında uzman avukat tercümanlarımızla hukuki tercüme hizmetini vermekteyiz.

Ankara Finansal Tercüme

Mali Tablolar, Banka Yazışmaları, Banka Hesap Durum Belgesi, Yönetim kurulu raporu ve yıllık raporlar, Banka Hesap Ekstresi, Sigorta poliçesi, Aylık, üç aylık ve yıllık muhasebe raporları, Banka Başvuru Formları, Kar Zarar Hesabı, Banka Hesap Cüzdanı, Finansal Doküman, Banka Raporları, Finansal Analiz, Banka Dökümanları, Finans Bülteni…. Ankara Tercüme, Ankara Tercüme Bürosu konularında uzman ekonomi tercümanlarımızla finans tercüme hizmetini vermekteyiz.

Ankara Web Sitesi Tercümesi

Müşterilerin Firmalara ulaşabileceği en ekonomik yol internet olduğundan tüm şirketlerin internet siteleri bulunmaktadır. İhracat firmaların ise birkaç dilde firma siteleri bulunur. Konularında uzman tercümanlarımızla web sitesi tercüme hizmetini vermekteyiz.

Ankara Tercüme Bürosu Dilleri

İngilizce Tercüme – Almanca Tercüme – Fransızca Tercüme – Rusça Tercüme – İspanyolca Tercüme – Macarca Tercüme – Ukraynaca Tercüme – Romanca Tercüme – Yunanca Tercüme – Bulgarca Tercüme – Portekizce Tercüme – Hollandaca Tercüme – Flamanca Tercüme – Çince Tercüme – Japonca Tercüme – İtalyanca Tercüme – İsveççe Tercüme – Norveççe Tercüme – Arapça Tercüme – Fince Tercüme – Sırpça Tercüme – Hırvatça Tercüme – Farsça Tercüme …

Ankara Tercüme Bürosu Hizmetleri

Ankara Yeminli Tercüme

Ankara Noter Onaylı Tercüme

Ankara Noter Tasdikli Tercüme

Ankara Yazılı Tercüme

Ankara Teknik Tercüme

Ankara Ticari Tercüme

Ankara Tıbbi Tercüme

Ankara Hukuki Tercüme

Ankara Finansal Tercüme

Ankara Web Sitesi Tercümesi