0312 419 20 99

0312 419 20 98

[email protected]

Ticaret Sicil Gazetesi İngilizce Tercümesi; Şirket, banka kuruluş ve ana sözleşmeleri, ticaret sicil gazetesi yayın tarihindeki  adres, sermaye artırımı, yeni yetkili kişiler, şirket ortaklıklarının ayrılması, yeni kişilerin ilavesi, hisse devirleri... değişiklikleri, yönetim kurulu kararları, olağanüstü kurul kararları,

Ticaret Sicil Gazetesi İngilizce Çevirisi Ticaret Sicil Gazetesi İngilizce Çevirisi; Şirket, banka kuruluş ve ana sözleşmeleri, ticaret sicil gazetesi yayın tarihindeki  adres, şirket ortaklıklarının ayrılması, yeni kişilerin ilavesi, hisse devirleri... değişiklikleri, yönetim kurulu kararları, genel kurul kararları

Pasaport Tercüme ; İngiltere, Amerika, Kolombiya, İtalya, Fransa, İspanya, Polonya, Sırbıstan, İran, Arnavutluk, kosova, ,  İsveç, Avusturya, Slovakya, Lüksemburg, İsviçre, Azerbaycan, Türkmenistan, Beyaz Rusya, Japonya, Çin, Özbekistan, İsrail, Çekoslavakya, Yunanistan, Hollanda, Finlandiya, Türkmenistan,  Hırvatistan,  Makedonya, Norveç, Almanya,

Pasaport Çeviri ; İngiltere, Amerika, Kolombiya, İtalya, Lüksemburg, İsviçre, Azerbeycan, Fransa, İspanya, Polonya, Sırbıstan, İran, Arnavutluk, Kosova, Irak, Suriye, Portekiz, Japonya, Ermenistan, Kore, Ukrayna, Romanya, Kazakistan, Bulgaristan, İsveç, Avusturya, Slovakya, Türkmenistan, Beyaz Rusya, Japonya, Çin, Özbekistan, İsrail,

Diploma Tercüme ; Diploması tercümesi, Lise diploması tercümesi, ön lisans diploma tercümesi,lisans diploma tercümesi, yüksek lisans diploma tercümesi, doktora diploma tercümesi, uzmanlık belgesi tercümesi, mezuniyet belgesi tercümesi, öğrenci belgesi tercümesi, tasdikname tercümesi, geçici diploma belgeleri Türkçeden  Fransızca,

Diploma Çeviri ;Diploma, lise diploması, ön lisans diploma, transkript, lisans diploma, yüksek lisans diploma, doktora diploma, lisans transkript, yüksek lisans transkript, doktora transkript, öğrenci belgesi, geçici diploma belgeleri Türkçeden  İngilizce, Almanca, Fransızca, Hollandaca, Rusça, Ukraynaca, Macarca dillerine

Ankara İngilizce Yeminli Tercüme; Transkript Tercümesi, Diploma Tercümesi, YÖK Denklik Belgeleri Tercümesi, Ticaret Sicil Gazetesi Tercümesi, İmza Sirküleri Tercümesi, Ehliyet Tercümesi, Bekarlık Belgesi Tercümesi,  Vekaletname Tercümesi, Patent Sözleşmesi, Distribütörlük Sözleşmesi, Boşanma Kararı Tercümesi, Satış Sözleşmesi Tercümesi, Kanun